In het nieuwste vaktijdschrift van de Nederlandse Mediatorsvereniging NMv ‘conflicthantering’nr. 3 juni 2020 met dit keer het thema ‘Emoties’ heeft Judith Stoop een boeiend interview gehouden met Alexa Kuit (master nonverbale strategie analyse). Alexa Kuit bevestigt dat beeldmediation een zeer goed alternatief is en ze zegt; ‘digitaal is het contact bijna intenser dan wanneer je fysiek met elkaar in gesprek bent’.
Ook in de toekomst dus zeker een alternatief dat we zullen blijven gebruiken daar waar er behoefte aan is door alle partijen.