“In de vloedlijn, met de beweging van beide partijen, komt de oplossing dichterbij.”

Mediation en werk. Klik hier voor een vrijblijvend gesprek

Arbeidsmediation bij verstoorde werkrelaties

Je wilt eigenlijk gewoon je werk doen en lekker aan de slag zijn. En bezig zijn met het echte werk, met de belangrijke onderwerpen voor het bedrijf. Wat zou het fijn zijn om van de collega’s of van je baas weer positieve feedback te krijgen, samen sta je immers sterker! En je wilt zelf meedenken aan een oplossing van het probleem en niet afhankelijk zijn van een rechter of arbiter. Jij bepaalt de inhoud van de oplossing, bij arbeidsmediation met maatwerk!

0%
Slagingspercentage bij vroegtijdige mediation
0
Gemiddeld aantal gesprekken dat nodig is
0
Doorlooptijd in weken

Arbeidsmediation

Weer een slecht beoordelingsgesprek en heb je geen zin om een langdurige en kostbare ontslagzaak uit te vechten bij de rechter, waarvan de uitkomst onzeker is? Is de collegialiteit ver te zoeken en is er meer ziekteverzuim dan goed voelt? Krijg je al hoofdpijn als je aan je werk denkt en is er meer ruzie dan werkoverleg? 

Dreigende reorganisatieplannen, maar maak je er liever geen dure en lange strijd van? Ik help je graag!

Vele oplossingen zijn mogelijk. Soms kan je binnen een bedrijf een oplossing zoeken en vaak is het ook een oplossing om ‘uit elkaar te gaan met wederzijds goedvinden‘. In zo’n geval help ik graag met een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Dan kan je verder zonder dat je al je rechten moet opgeven.

Ja, ik wil meer informatie

Een vrijblijvend informatiegesprek?

Bel 06 53 66 10 10  of neem contact op

Contact

Ik heb een arbeidsmediation-traject namens onze firma doorlopen met Mediation Het Vertrouwen in de persoon van Annette de Boer. Ik was eerder sceptisch over arbeidsmediation, maar door de werkwijze van Annette zie ik arbeidsmediation veel positiever. Annette was steeds bereikbaar voor beide partijen. Legde afspraken duidelijk en direct vast. Ze stelde zich neutraal op, maar gaf haar mening daar waar het een goede afloop van de zaak zou kunnen dienen. Als juriste verschafte ze beide partijen regelmatig nuttige informatie en uitleg over de verschillende wegen die bewandeld konden worden. Perfecte oplossingen zijn er niet op moeilijke vraagstukken, maar met behulp van Annette is er in de betreffende zaak in ieder geval helderheid gekomen en voortgang geboekt

Anonieme Client, Omgeving Wageningen

Annette heeft bij mijn arbeidsmediation een doorslaggevende rol gespeeld die van groot belang was voor het goede resulaat, zowel voor mij als voor mijn werkgever. Niet alleen vanwege haar juridische kennis en vaardigheden als mediator. Ook, of juist vanwege de persoonlijke benadering heeft ze me door deze moeilijke en onzekere momenten geholpen en dat is van grote waarde. Dank je wel!

anonieme Cliënt arbeids mediation, Wageningen

Annette is snel, hardwerkend en kundig. Zij heeft ervaring opgedaan in heel diverse dossiers: verzekeringsvragen, maar ook arbeidsrechtelijke en compliance-vraagstukken. Wat mij naast de inhoudelijke kwaliteit opvalt is dat zij altijd graag ook de menselijke kant van de aan haar voorgelegde vragen opzoekt. Dat helpt met name in dossiers waar juist die menselijke kant het probleem beïnvloedt, vergroot of zelfs veroorzaakt.

Alexander MacLean, Deputy General Counsel ING Bank, Head Legal ING Direct

Annette zorgde voor een veilige omgeving en ik beveel Annette als mediator zeker aan bij anderen omdat ze doortastend is in haar omgang en goed kan analyseren.

anonieme Cliënte, Renkum

Beëindiging van een dienstverband

Als het niet meer lekker loopt op het werk of er is geen juridische grond voor ontslag kunnen werkgever en werknemer toch in goed onderling overleg uit elkaar gaan. Meestal wordt een vaststellingsovereenkomst gemaakt waarin de afspraken staan hoe het afscheid wordt afgewikkeld. Toch kan dat dit vaak een langdurig proces zijn dat gepaard gaat met veel emoties. Zo zeer zelfs dat het zicht op een prettige afscheid helemaal lijkt te verdwijnen.

Mediation is een uitstekende manier om dit proces in goede banen te leiden, zodat beide partijen efficiënt en in echt goed overleg afscheid van elkaar kunnen nemen. Dat scheelt frustratie en geld.

Ja, ik wil meer weten

Wanneer is arbeidsmediation mogelijk?

  • Is er tussen managers onderling geen goede werkrelatie?
  • Wil je wat doen aan die slechte werkrelatie maar heb je geen zin in een lange procedure met hoge kosten en onzekere uitkomst?
  • Wil je de controle niet verliezen over de oplossing en zelf aan tafel zitten??
  • Wil je wat doen aan het pesten op het werk?

  • Wil je er, ook met een toekomstige reorganisatie, zijn voor je werknemers en in goed overleg afscheid van ze nemen als dat niet anders kan?

Maatschapsmediation

Wat zou het mooi zijn als je weer de volle energie en aandacht kan geven aan je patiënten of klanten. Verder gaan met mooie toekomstplannen en stappen vooruit zetten met nieuwe ontwikkelingen. Je focus weer leggen op het echte werk, als bestuurder je onderneming optimaal draaiend houden. Belangrijk is om tijdig in te grijpen. Escalatie van meningsverschillen zijn funest voor de maatschap. In een vroeg stadium het gesprek aangaan met een onafhankelijke mediator, die alle belangen in het hoog houdt, kan zelfs leiden tot een verfrissende nieuwe start.

Wanneer kies je voor mediation?

  • Je bent arts, advocaat, bestuurder, vennoot of ondernemer en je hebt een probleem binnen je maatschap of vereniging? Ben je bang dat jullie ruzie op straat komt te liggen?
  • Wil je geen langlopende rechtszaak om het probleem op te lossen, met lange duur, onzekere uitkomst en hoge kosten?
  • Kan je je niet meer voor 100% richten op de goede zorg voor je patienten of het resultaat voor je klant?

Maatwerk

Omdat bij maatschap mediation de maten / bestuurders zelf aan tafel zitten, is risicobeheersing mogelijk. Jij bepaalt zelf de inhoud van de oplossing, je behoudt dus de controle over de uitkomst. Terwijl wel recht wordt gedaan aan zowel de persoonlijke als de bedrijfsmatige belangen. Bij maatschapsmediation is het behoud van de businessrelatie de inzet.

Een vrijblijvend informatiegesprek?

Bel 06 53 66 10 10  of neem contact op

Contact

Maak een afspraak

Ik help je graag met het oplossen van een conflict door mediation. Wil je meer weten over mediation of een vrijblijvend gesprek houden? Vul het onderstaande contactformulier in. Is er spoed? Bel dan: 06 53 66 10 10