Wat is mediation?

Je hebt een conflict met iemand dat je graag opgelost wilt zien. Samen kom je er niet uit. En je wilt niet naar de rechter om het uit te vechten, want dat duurt te lang of dat is je te kostbaar en de uitkomst is te onzeker.

Ik help je graag om dit zèlf weer op te lossen, samen met de andere partij gaan we om de tafel. Ik help jullie om in gesprek te gaan en het gesprek structuur te geven. Hierbij ruimte te geven aan de inbreng en invalshoek van jullie allebei, de spreektijd tussen jullie gelijk te verdelen en te ordenen wat op tafel komt. Hierbij komen je echte, werkelijke belangen op tafel, je gaat weer naar elkaar luisteren. Begrip hoeft er niet te zijn, maar wel inzicht in wat die ander denkt en voelt (en wat je zo vaak nog niet van elkaar wist). Doordat je weer in gesprek komt, ontstaan er weer alternatieve /creatieve oplossingen en kunnen jullie zo zelf de optimale oplossingen / beslissingen voor het probleem bereiken. Je maakt er een win-win situatie van, want ieders standpunt en belang wordt meegenomen. Niemand die jou de beslissing oplegt, die hou je in eigen hand!

Mediation = Vrijwillig

Je kiest zelf voor mediation en je kan er dus mee stoppen wanneer je wilt. Je bepaalt daarbij ook je eigen oplossingsrichting. Want jij bent immers over de inhoud van je probleem de meest deskundige.

Mediation = Veilig en vertrouwelijk

De mediation gesprekken met mij (als jullie mediator) en de andere partij, zijn vertrouwelijk en blijven binnen de besloten veilige omgeving van de mediation. Je bent daar vrij om hardop te denken en uit te spreken wat je wilt. Daarbij kunnen alle mogelijke en onmogelijke oplossingen op tafel komen, zonder dat je daar direct aan gebonden bent. Creativiteit komt als vanzelf om de hoek en er blijken alternatieven mogelijk waar je niet eerder aan gedacht had, of aan had durven denken. Ook later, als er toch een (vervolg)procedure nodig is, kan alles wat bij onze gesprekken ter tafel kwam niet tegen je gebruikt worden.

Voordelen mediation

Geen onzekere uitkomst

Als (ex) partner, vader/moeder, familielid, werknemer, werkgever, ondernemer en bestuurder wil je maar één ding; een oplossing voor je probleem en dat dan ook nog in eigen hand houden. Bij zo’n 70% van de mediations bij NMI / MfN gecertificeerde mediators komen cliënten tot een gezamenlijke oplossing. Bij ongeveer 13% is er sprake van gedeeltelijke overeenstemming en bij 17% komt geen overeenstemming tot stand.

Mediation is toekomstgericht

Omdat je zelf samen met de ander een oplossing bedenkt, als win-win situatie, is die bestendig voor de langere termijn. Immers sta je er allebei achter, dan pas worden er beslissingen genomen, voor die tijd wordt er geen vaststellingsovereenkomst opgemaakt. Afspraken die je met mediation maakt worden beter nagekomen dan een beslissing die een derde, de rechter of arbiter je oplegt.

Relatie kan behouden worden

Omdat er geen gevecht meer is kan de relatie met de ander meestal behouden worden. Ook kan in overleg de relatie op een fatsoenlijke manier worden beëindigd.

Lagere kosten of snelle oplossing gewenst?

Mediation is een relatief goedkope manier van conflictoplossing omdat je de kosten deelt met de ander. Je hoeft niet beiden een advocaat in te schakelen. Meestal zijn de uurtarieven ook wat lager en daarbij zijn voor mediation relatief weinig uren nodig. Gemiddeld zijn er voor een mediation 3 gesprekken nodig van maximaal 2 uur. De mediation is dan van het begin tot het eind afgerond in een periode van 5 tot 6 weken.

Een vrijblijvend informatie gesprek?

Bel 06 53 66 10 10  of neem contact op

Contact

Kosten mediation?

De kosten bij mediation liggen in veel gevallen lager dan wanneer u uw meningsverschil of conflict via de weg van advocaten en rechters moet beëindigen. Dan hebben we het over de geldelijke kosten. Als u daarnaast ook de ‘softere’ kosten meeneemt, weet u dat mediation een weg kan zie die u veel oplevert.

Tenslotte werken we bij mediation aan een oplossing van een conflict dat toekomstgericht is en zonder winnaars en verliezers.

Bent u benieuwd naar een inschatting van de kosten in geld, neem dan contact op voor een vrijblijvend intakegesprek of bekijk het overzicht van de vergoedingen.

Overzicht kosten mediation

Toevoeging bij Raad voor Rechtsbijstand

Indien je inkomen en vermogen onder een bepaald grens ligt (ongeveer € 25.000,- per persoon na de scheiding) dan kan er recht zijn op een toevoeging. Dit kan ik samen met jou aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit betekent dat je voor de kosten van de mediation alleen eenmalig de eigen bijdrage moet betalen van € 53 of € 104,- . De andere kosten van de werkzaamheden van de mediator hoef je dan niet zelf te vergoeden, maar daar krijgt ik /de mediator een standaard vergoeding voor van de Raad voor Rechtsbijstand.

Een vrijblijvend informatiegesprek?

Bel 06 53 66 10 10  of neem contact op

Contact

Maak een afspraak

Ik help je graag met het oplossen van een conflict door mediation. Wil je meer weten over mediation of een vrijblijvend gesprek houden? Vul het onderstaande contactformulier in. Is er spoed? Bel dan: 06 53 66 10 10